FIXA: Hur Som Ett Sätt Att Skapa En Textboxkontroll Vid Uppspelning I Vb.net

FIXA: Hur Som Ett Sätt Att Skapa En Textboxkontroll Vid Uppspelning I Vb.net

Du kan stöta på utmärkt felkod när du skapar en kontroll för skriftlig innehållslåda när du arbetar runt vb.net. Det finns flera sätt att lösa detta problem, som många av oss kommer att prata om lite senare.

[PC-användare] Säg adjö till frustrerande datorfel. Klicka här för att ladda ner.

Godkänd

Får du Blue Screen of Death? Reimage kommer att fixa alla dessa problem och mer. En programvara som låter dig fixa ett stort antal Windows-relaterade problem och problem. Det kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death), och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta, vilket gör att du kan åtgärda deras problem med ett enda klick.

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Sök efter problem"
 • Steg 3: Klicka på knappen "Åtgärda alla problem" för att starta reparationsprocessen

 • Privat egendom i procent Heltal=1Privat som Sub add_subject_Click (avsändare på grund av objekt, med EventArgs) Processer add_subject.Click  Dim tb Ny på grund av att TextBox  tb.Name="TextBox"+nummer.ToString  tb.Position = New n't any point(antal*40,10) ändra detta om du måste gilla  Me.Controls.Add(tb)  Dim lb som etikett resultat i lb.Name="Label"+number.ToString  lb.Position innebär New Point(nummer*40.50) 'Hoppa om du och din familj vill  Me.Controls.Add (lbs)  Valet "Lägg till som nytt" är nedtonat  add.Name="AddButton"+number.ToString  add.Position verkar indikera New Point(nummer*40.100) Ändra denna färdighet om du önskar  AddHandler(add.Click, AddressFrom(add_Click))  Me.Controls.Add  Redigera dim som nyskapande knapp  edit.Name="EditButton"+number.ToString  edit.Position = Point(nummer*40.150) nytt jag ändrar detta om personen verkligen det  AddHandler(edit.Click, AddressOf(edit_Click))'Du måste göra edit_Click  YourForm.Controls.Add (Ändra)  K Knappen "Radera som ny" är verkligen avaktiverad.  delete.Name="DeleteButton"+number.ToString  delete.Position är lika med New Point(nummer*40.200) ' ändra det om du vill  AddHandler(delete.Click, AddressOf(delete_Click))'Du bör aktivera delete_Click  Me.Controls.Add (ta bort)  Tal+=1sluta under

  Så vi skapar regler, var och en tillåter dynamiskt namn, ändrar plats, lägger till hanterare, lägger till kontroller som blir en figur. Sub

  privat add_Click(avsändare som objekt, ålder som EventArgs)  Ctype(Me.Controls.Find("Etikett"+avsändare.Name.Substring(9),True).First,Label).Text = Ctype(Me.Controls.Find("TextBox"+avsändare.Namn.Substring(9 ) ) ), True).Först, TextBox).slutlig undertext

  Här får vi en Label och en TextBox med huvudavsändarens nummer (sender.Name.Substring(9) tar bort och placerar en knapp bredvid deras nummer) och ändrar Label.Text till TextBox. Text.Sub

  privat spara (avsändare som objekt, t.ex. i form av EventArgs) Hanterar button_save_subjects.ClickFör i = en specifik, som kan nummer  kan värde som en sträng  Värde = CType(Me.Controls.Find("Label"+number.ToString).First,Label).Text . . . ! . ! .lägg till .in i .databasenNästasluta under

  . – . .. .hur.man.skapar.kontrollmatriser.i.VB..? Cyberrymden

  hur som kan skapa textboxkontroll vid uppspelning i vb.net

  VB6 har en användning, e-postade arrayer av kontroller, när du bidrar med kontrollerna med samma namn dessutom, ge dem en indexfördel . Detta låter dig ställa in ett annat värde genom att utföra kommandon i skärgården och börja med varje värde.

  Hur skriver jag skapar jag dynamiska kontroller på insidan av VB.NET?

  En av huvudspecifikationerna för VB6, som inte är längre än den tid som stöds av VB i .NET, är nästan säkert det automatiska skapandet av arraykonfigurationer genom att helt enkelt kopiera en ny, väl existerande förlust till arrayen som ett stort antal gånger efter behov. Det som är bra är att du fortfarande små justeringar saker att göra liknande saker.

  Programmet direkt efter visar hur man skapar en viktig dynamisk TextBox i VB.NET och även dynamiskt ställer in hemmet för varje TextBox-kontroll. Dra en knappkontroll till formuläret, kopiera och klistra in den faktiska följande källkoden. Klicka på valet här medan programmet dynamiskt tenderar att skapa en ny TextBox-kontroll.

  Offentlig form Form1  Nyckel mörkaktig som heltal =ett  Private Sub Button1_Click (ByVal e-postavsändare som System.Object, ByVal e som System.EventArgs) Process Button1.Click    AddNewTextField()  sluta under  Offentlig funktion AddNewTextBox() som System.Windows.Forms.TextBox    Dim txt som nytt System.Windows.Forms.TextBox()    Me.Controls.Add(txt)    Text. Topp = vänster 25 1 . txt.Länkar 100 är lika med txt.Text är lika med textfält & Me.cLeft.ToString    cVänster = cVänster + 1    betala tillbaka text  bearbetningsfunktionSlutför kursen

  Vad är en TextBox-kontroll?

  Hur kan man programmässigt lägga till konton till ett formulär i VB net?

  Placera objekt på en specifik rullning och aldrig direkt på ett formulär.Också troligen bestå av dem till det allmänna uc-registret.Ställ in ett formulärs min/max kapacitet för att göra rimliga storlekar (alla höjder >~100 kommer förmodligen att tillåtas).Installera ucs med kontroller. Förankra tillgångar för att säkerställa korrekt storleksändring.

  Med TextBox-manipulationen kan du skriva in text mot ett formulär under körning. Standardinställningen är ofta bara ett fragment av text, men du kan förinställa det för att acceptera flera rader. Du kan till och med lägga till rullningslister till din nya TextBox-kontroll.

 • Vad är en TextBox-kontroll?
 • Textfältsegenskaper
 • Sms:a platshändelser
 • För att skapa en textruta
 • Lösenordsämne
 • Radbrytning i TextBox
 • Få heltalsvärden
 • Skrivskyddat textområde
 • maximal restid
 • Egenskaper för textfält

  Här är de speciella typiska egenskaperna för en kontroll För att reglera en TextBox i Visual Basic skulle jag säga:

 • TextAlign – för att justera den viktigaste texten i metoden
 • Scrollbars – för att lägga till rullningslister, särskilt vertikala och även horisontella.
 • Multiline – För att ställa in en mycket specifik TextBox-kontroll för att lösa ett brett utbud av strängar.
 • MaxLength – för att ange det huvudsakliga maximala antalet tecken som min TextBox
 • -kontroll kan acceptera

 • Index – upptäck indexet för den skrynkliga arrayen.
 • Aktiverad – aktivera textfältskontroll.
 • Skrivskyddad – Kan ställas in som hjälper true, du kan använda TextBox-kontrollen, om den är inställd på false kan slutanvändare inte använda TextBox-kontrollen.
 • SelectionStart 2 ) För att ställa in eller få en persons startpunkt för TextBox-gränsen.
 • SelectionLength – Ställ in och/eller välj vart och ett av vårt antal tecken i vår TextBox-kontroll.
 • SelectedText – Returnerar dessa för närvarande valda TextBox-kontroller.
 • hur man skapar textrutekontroll genom att gå till runtime i vb.net

  Fungerar din dator? Fylld med fel och går långsamt? Om du letar efter ett pålitligt och lättanvänt sätt att fixa alla dina Windows-problem, leta inte längre än Reimage.

  FIX: How To Create A Textbox Control At Runtime In Vb.net
  CORREÇÃO: Como Criar Um Controle De Caixa De Texto Importante Em Tempo De Execução Em Vb.net
  NAPRAW: Jak Stworzyć świetną Kontrolkę Pola Tekstowego W Czasie Wykonywania Wewnątrz Vb.net
  FIX : Comment Créer Un Contrôle De Zone De Texte à Partir Des Enseignements Dans Vb.net
  ИСПРАВЛЕНИЕ: Как создать элемент управления текстовым полем во время выполнения в Vb.net
  FIX: So Erstellen Sie Ein Textbox-Steuerelement Zur Laufzeit In Vb.net
  FIX: Vb.net에서 재생 시 텍스트 상자 컨트롤을 만드는 시간
  FIX: Cómo Crear Ese Control De Cuadro De Texto En Tiempo De Ejecución En Vb.net
  FIX: Come Creare Un Controllo Casella Di Testo Con Runtime In Vb.net
  FIX: Hoe Maak Je Een Zinvolle Tekstvakcontrole Tijdens Runtime In Vb.net

  Previous post Устранение неполадок в дополнение к исправлению версии ядра Ubuntu 13.10
  Next post Rozwiązywanie Problemów I Naprawianie Wersji Jądra Ubuntu 13.10