Ett Enkelt Sätt Att Framgångsrikt Behandla Problem Med Grum-liknande Skadlig Programvara

Ett Enkelt Sätt Att Framgångsrikt Behandla Problem Med Grum-liknande Skadlig Programvara

Dagens blogginlägg är tänkt att hjälpa de flesta när du får en malware-liknande Grum-felkod.

[PC-användare] Säg adjö till frustrerande datorfel. Klicka här för att ladda ner.

Grums botnät, alias Tedroo och av denna anledning Reddyb, var ett botnät som verkade vara mest närvarande när man skickade inlägg om läkemedelsskräp. Grum, en gång det största botnätet inom bara världen, går tillbaka till 2008.

Godkänd

Får du Blue Screen of Death? Reimage kommer att fixa alla dessa problem och mer. En programvara som låter dig fixa ett stort antal Windows-relaterade problem och problem. Det kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death), och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta, vilket gör att du kan åtgärda deras problem med ett enda klick.

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Sök efter problem"
 • Steg 3: Klicka på knappen "Åtgärda alla problem" för att starta reparationsprocessen

 • Privat egendomsnummer samt Sub Integer=1privat add_subject_Click (avsändare som koncept, t.ex. händelseargument) funktioner add_subject.Click  Dim tb som helt ny TextBox  tb.Name="TextBox"+nummer.ToString  tb.Position = New Point(nummer*40,10) ' Ändra detta om så önskas  Me.Controls.Add(tb)  Dim lb som en ny etikett  lb.Name="Etikett"+nummer.ToString  lb.Position betyder New Point(nummer*40,50) 'denna dumpning om du vill  Me.Controls.Add (lbs)  Kraften i dimning i upprättandet av en knapp new add.Name="AddButton"+number.ToString  add.Position är lika med New Point(number*40.100) ' Denna ändring förutsätter att det är exakt vad du vill ha  AddHandler(add.Click, AddressFrom(add_Click))  Me.Controls.Add  Dim redigeringsknapp liknande den för ny  edit.Name="EditButton"+number.ToString  edit.Position = New Point(number*40.150) ' ändra detta om din organisation vill  AddHandler(edit.Click, AddressOf(edit_Click))" som du använder för att redigera edit_Click  YourForm.Controls.Add (Ändra)  Ta bort solen. Gilla den senaste knappen  delete.Name="DeleteButton"+number.ToSstring  delete.Position är lika med New Point(nummer*40.200) lol ändra detta som önskat  AddHandler(delete.Click, Have addressof(delete_click)) 'Du gör utan tvekan delete_Click  Me.Controls.Add (ta bort)  Tal+=1sluta under

  Så vi hanterar alla konton, gör webbplatser dynamiska, ändrar positioner, tillhandahåller hanterare och infogar kontroller i formuläret.

  Privat agenda add_Click (avsändare som objekt och EventArgs) som Ctype(Me.Controls.Find("Etikett"+avsändare.Name.Substring(9),True).First,Label).Text innebär Ctype(Me.Controls.Find("TextBox"+avsändare.Name.Substring ( 9), True).Först,TextBox).Textsluta under

  Här kommer vi att markera Locate And TextBox med avsändarsortiment (sender.Name.Substring(9) kommer förmodligen att ta bort AddButton och jämnt nummer) och ändra Label.Text till TextBox.Text.Sub

  privat spara (avsändare som objekt, e tillgängligt som EventArgs) Hanterar button_save_subjects.ClickFör i = siffrorna  nyans kostar som ett snöre  värdet är CType(Me.Controls.Find("Etikett"+nummer.ToString).First,Label).Text  'infoga i databasenNästasluta under

  Hur skaffar man arrayer i en VB .NET-kontroll? VB6

  Den innehåller en funktion som heter “Manage Arrays” där du namnger konton med alla samma namn och startar index igen för dessa företag. Det betyder att experter hävdar att du måste ställa in värdet och helt enkelt ställa in fördelarna när koderna exekveras.

  Hur man organiserar aktiva kontroller i VB.NET! ?

  malware typ grum

  En av de nya VB6-funktionerna som inte stöds extra i VB.NET är det automatiska trickskapandet av undertryckningsarrayer genom att inte överraskande kopiera showkontrollen till en viss array flera gånger . De senaste framstegen är att du fortfarande kan lägga upp saker för att göra olika saker.

  Följande program visar information om varför man skapar en dynamisk TextBox-reduktion med VB.NET och dynamiskt ställer in de flesta av de tillgängliga egenskaperna för varje TextBox-dominering. Dra och släpp bara enheten i formuläret och kopiera för att klistra in motsvarande källkod. Här, varje gång knappen är trasig, kommer programmet dynamiskt att skapa ett helt nytt kontrolltextfält.

  malware typ grum

  Formulär för offentlig session1  Dim cLeft Som heltal = 1  Subprivate Button1_Click(ByVal-avsändare Som System.Object, ByVal e As System.EventArgs)Button1.Click fungerar    AddNewTextField()  avslutande etapper under  Offentlig funktion AddNewTextBox() som System.Windows.Forms.TextBox    Dim txt ser det nya System.Windows.Forms.TextBox()    Me.Controls.Add(txt)    Text. Topp = vänster 25    txt.Länkar innebär 100    txt.Text skulle betyda "TextBox" Me &.cLeft.ToString    cVänster är lika med cVänster + 1    returnera text  utgångsfunktionSlutför kursen

  Vilket textfält är kontrollen?

  TextBox-kontrollen låter dig placera text på ett formulär för närvarande. Standardinställningen är att endast ta emot linje 1 som är kopplad till bokstäver, men du kan byta handenhet för att acceptera flera linjer. Du vill till och med kunna erbjuda rullningslister till denna TextBox-kontroll.

 • Vad betraktas som en TextBox-kontroll?
 • Textfält lägenheter
 • Textfälthändelser
 • För att skapa det perfekta textfältet
 • Tecknad lösenord
 • Line enter i textrutan
 • Få heltalsvärden
 • Område för skrivskyddade bokstäver
 • maximal längd
 • Egenskaper för textfält

  Här är de mest konsekvent använda kontrollelementegenskaperna TextBox Effects i Visual Basic:

 • TextAlign – för att känna igen terminologi och textjustering.
 • ScrollBars – på marknaden för att lägga till rullningslister, både på katalogwebbplatsen och horisontellt
 • Multiline – tillåter TextBox-kontrollen att tillåta flera rader.
 • MaxLength – beskriver det maximala antalet alfabet som denna TextBox
 • -kontroll förmodligen kommer att acceptera

 • Index – Anger det index som oftast är associerat med den komprimerade arrayen.
 • Aktiverad – aktivera kontroll av textruta.
 • Endast läs – Så utökat som det är satt till sant, kan din organisation vanligtvis använda TextBox ta hand om när den är inställd på false eftersom du inte kan använda TextBox-kantstenen.
 • SelectionStart – ställ in eller hur för att få startpunkten för vanligtvis kontrollens textruta.
 • SelectionLength – För att ställa in eller öka antalet tecken som valts i textrutan, behåll kontrollen över.
 • SelectedText – Returnerar den för närvarande givna TextBox-kontrollen.
 • Fungerar din dator? Fylld med fel och går långsamt? Om du letar efter ett pålitligt och lättanvänt sätt att fixa alla dina Windows-problem, leta inte längre än Reimage.

  An Easy Way To Fix Problems With Grum-like Malware
  Łatwy Sposób Na Rozwiązanie Problemów Ze Złośliwym Oprogramowaniem Typu Grum
  Un Sencillo Curso De Acción Para Solucionar Problemas Con Malware Similar A Grum
  Uma Maneira Fácil De Iniciar Problemas Com Malware Semelhante Ao Grum
  Ein Ziemlich Einfacher Weg, Um Probleme Mit Grum-ähnlicher Malware Zu Beheben
  Легкий способ исправить проблемы с вредоносными программами, похожими на Grum
  Grum과 유사한 맬웨어로 상황을 수정하는 쉬운 방법
  Un Modo Davvero Semplice Per Risolvere I Problemi Con Malware Simile A Grum
  Een Gemakkelijke Manier Om Problemen Met Grum-achtige Malware Op Te Lossen
  Un Moyen Simple Pour Vous De Résoudre Les Problèmes Liés Aux Logiciels Malveillants De Type Grum

  Previous post Risoluzione Dei Problemi Di Pulizia Del Tae Bowanai Progettata In Modo Semplice
  Next post Workaround For Coreldraw Graphics Suite X3 SP1